06/30 558-1395 judit.tiba@gmail.com

Adatkezelés

Az adatkezelő:

Vállalkozás neve: Imréné Tiba Judit

Vállalkozás címe: 1119 Budapest, Tétényi út 22.

Kapcsolattartás
Cégünket e-mailen vagy telefonszámon érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke.

Számlák
Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk.

Adattovábbítás
A számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztjuk.

GDPR jogok
Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba! Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:

Név: Imréné Tiba Judit

Cím: 1119 Budapest, Tétényi út 22..

Tel.: 30/558-1395

E-mail: ancika140@freemail.hu

Panasztétel
Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: https://naih.hu